Solvallaprofiler

Utmärkelser och hederstecken

Inom travsporten finns flera hederstecken och andra utmärkelser såsom Årets Häst och travets egen Hall Of Fame.

Många av mottagarna är också kända Solvallaprofiler.

Svensk Travsports Stora hederstecken

Svensk Travsports Stora hederstecken kan tilldelas person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt främjat travsporten.

 

Stor restriktivitet bör tillämpas.

 

Efter förslag av Svensk Travsports styrelse beslutar förtroenderådet om utdelande av Svensk Travsports Stora hederstecken.

 

Dessa Solvallaprofiler har fått Svensk Travsports Stora hederstecken:

 

 • 1985 Stig Eriksson
 • 1992 Lars-Erik Hofstedt
 • 1998 Åke Isberg
 • 2008 Margareta Wallenius-Kleberg
 • 2010 Stefan Holmgren

Svensk Travsports Lilla hederstecken

Kan tilldelas person som gagnat travsporten. Dessa är Solvallaprofiler.

 • Lars Lotelius
 • Arne Bergström
 • Bengt Lundberg
 • Klas Kanegärd
 • Norman Woolworth
 • Einar Andersson
 • Rune Stolt
 • Klas Thorén

Travsportens hedersutmärkelse

Utdelas årligen av Svensk Travsports arbetsutskott till den aktive travsportsman, som, med hänsyn till vederbörandes insatser under sistförflutna året, anses därtill förtjänt. Här finns dessa hedersmän från Solvalla.

 • 1939 Reinhold Mattsson
 • 1943 Edvin Lundgren
 • 1945 Olof Wallenius
 • 1951 Martin Eklund
 • 1975 Gösta, Gunnar och Sören Nordin
 • 1976 Eric Åkerblom
 • 2001 Stig H Johansson
 • 2003 Berndt Lindstedt

Hall Of Fame

Travsportens Hall Of Fame är ett samarbete mellan Svenska Hästsportjournalisters Klubb (SHK) och Norske Travjournalisters Klubb och Nordiska Travmuseet i Årjäng. Från Solvalla kommer dessa profiler.

 • 2007 Sören Nordin
 • 2008 Stig H Johansson
 • 2009 Big Noon
 • 2010 Bulwark
 • 2011 Berndt Lindstedt
 • 2012 Frances Bulwark
 • 2013 Margareta Wallenius-Kleberg
 • 2013 Gunnar Nordin
 • 2013 Gösta Nordin
 • 2014 Victory Tilly
 • 2014 Queen L
 • 2015 Håkan Wallner
 • 2015 Örjan Kihlström
 • 2016 Einar Andersson
 • 2017 Stefan Hultman
 • 2018 Torbjörn Jansson

Travets Hedersambassadörer

Detta pris delas ut till någon som uppmärksammats för att ha gjort travsporten en stor tjänst i sin livsgärning och fortfarande gör det. Dessa Solvallaprofiler är med bland dessa.

 • 2011 Stig H Johansson
 • 2012 Jim Frick
 • 2014 Margareta Wallenius-Kleberg
 • 2018 Torbjörn Jansson

Årets häst

Bland de utmärkta finns dessa från Solvalla.
 • 1959 Locomite
 • 1960 Adept
 • 1961 Julienne
 • 1962 Julienne
 • 1963 Julienne
 • 1964 Julienne
 • 1965 Pluvier III
 • 1967 Kentucky Fibber
 • 1968 Kentucky Fibber
 • 1974 Grain
 • 1975 Opal H
 • 1976 Wiretapper
 • 1978 Pershing
 • 1979 Pershing
 • 1980 Mustard
 • 1981 Dartser F
 • 1982 Dartser F
 • 1984 The Onion
 • 1985 Meadow Road
 • 1986 Utah Bulwark
 • 1990 Peace Corps
 • 1991 Peace Corps
 • 2000 Victory Tilly
 • 2001 Scarlet Knight
 • 2002 Victory Tilly
 • 2010 Iceland
 • 2014 Maharajah
 • 2015 Delicious U.S.
 • 2016 Nuncio
 • 2017 Readly Express